1/9
Våre Tjenester

 

Det meste i vårt samfunn er i dag regulert med lover og forskrifter.  Regelverket er komplekst.  I dagliglivet vil alle sammen møte en rekke juridiske problemstillinger som kan være krevende å finne ut av eller

det kan være fattet et vedtak i en offentlig instans som du ønsker å få bekreftet gyldigheten av, som feks avslag fra NAV eller avslag på sykehjemsplass.

Det er her vi kan bistå med råd og juridisk hjelp for å kunne løse de forskjellige sakene.

 

JussNett DAs virksomhet er i samsvar med domstolloven § 218 annet ledd punkt én

jf § 220.  JussNett DA er registrert og godkjent av Tilsynsrådet for advokat-virksomhet.

Kontakt oss

for en gratis konsultasjon

962 21 160/

915 45 222

 

​​

E-MAIL: 

post@jussnett.com

Nyheter

Høyesterett opphever oppsigelse av gravid kvinne

Høyesterett slår fast at man ved oppsigelse av gravide må dokumentere klar sannsynlighetsovervekt for at oppsigelsen skyldes andre forhold enn graviditeten.

http://rett24.no/articles/hoyesterett-opphever-oppsigelse-av-gravid-kvinne