top of page

Avtaleinngåelse og utfylling av offentlige skjema

Avtaler

 

 

Vi kan bistå ved inngåelser av avtaler.  Ved inngåelse av avtaler er det mange ”feller” man kan havne i hvis man ikke har fått med det som er tanken bak inngåelse av avtalen for partene.  Avtaler skal holdes.  En sentral side ved prinsippet om at en avtale skal holdes, er at den skal oppfylles nøyaktig i samsvar med det avtalte.

 

At avtaler skal holdes og gjennomføres som avtalt, vil kreve at partene har forstått hva som avtales, hvilke rettigheter man har hvis ikke avtaler holdes eller ikke blir fullbyrdet som man hadde avtalt.

 

 

 

 

 

Offentlige skjema
 

Vi kan bistå med utfylling av mange typer skjema, som feks

  • Skjøte ved salg  eller arv av fast eiendom

  • Hjemmelsoverføring av fast eiendom

  • NAV skjema og klager

Vi hjelper våre kunder med
 
  • Utforming av  avtaler, 

  • Kvalitetssikre avtaler for å se om de er slik partene hadde tenkt og ment avtalen skulle være, slik at  forventningene til avtalen møtes.

  • Bistå i konflikter som kan oppstå ved at en part ikke mener at avtalen er oppfylt nøyaktig i samsvar med det avtalte, og hvilke rettigheter man har ved at avtaler ikke holdes.

     

bottom of page