top of page

Arbeidsrett

Hva arbeidsrett er

Arbeidsrett består av de rettsreglene som regulerer rettsforholdet mellom ulike parter i arbeidslivet.  Dette gjelder for det første rettsforhold mellom en arbeidsgiver og en arbeidstager. Arbeidsretten deles normalt i to deler. Den individuelle arbeidsretten som behandler det rettslige forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, det er dette vi jobber med. Den andre delen delen kalles den kollektive arbeidsretten, og tar for seg regelverket knyttet til  avtaler mellom arbeidsgivernes eller arbeidsgiverens organisasjoner og arbeidstakernes fagforeninger.

Den sentrale loven som regulerer forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver er arbeidsmiljøloven.

Job interview

Vi kan hjelpe våre kunder i følgende situasjoner

  • Ansettelse 

  • Permittering

  • Oppsigelse

  • Avskjedigelse

bottom of page