top of page

Personvern

Håndtering av personopplysninger

Ny personvernforordning GDPR.

 

JussNett plikter å behandle personopplysninger i henhold til GDPR. I følge GDPR omfatter personopplysninger all informasjon som kan relateres til en person, for eksempel navn, bilde, e-postadresse og  bankopplysninger.

 

Samtykke.

En bedrift kan ikke behandle personopplysninger om enkeltindivider med mindre hver enkelt fritt har gitt en spesifikk, informert og klar indikasjon på samtykke, enten via en erklæring eller via en tydelig bekreftende handling.

 

Behandling av personopplysninger som gjelder for JussNett DA:

Ved kontakt med vårt firma behandler JussNett DA personopplysninger om deg.  Nedenfor vil du se om hvilke personopplysninger som samles inn og hvorfor vi gjør dette.

 

Ansvarlige for personopplysningene hos oss er Stig Arvid Schjølberg og Siv Lise Bedringaas.

 

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til forskjellige formål.  Dette er avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg.

 

Følgende personopplysninger relateres til formål som er angitt nedenfor.

 

  •  I denne forbindelse behandles kontaktinformasjon, dokumentasjon av identitet og betalingsopplysninger. Behandlingen skjer etter GDPR artikkel 6(1) bokstav B - for privatklienter, og GDPR artikkel 6(1) bokstav F – for kontaktpersoner for selskapsklienter.

  • Her behandles personopplysninger som er nødvendig i forhold til den aktuelle saken.  GDPR artikkel 6(1) bokstav B – for privatklienter, og GDPR artikkel 6(1) bokstav F – for kontaktpersoner for selskapsklienter.

  • Her behandles personopplysninger som er nødvendig for den aktuelle saken. GDPR artikkel 6(1) bokstav F. Dette gjøres for å løse innkomne saker mest mulig effektivt.

  • Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av rettslige forpliktelse til arkivering av pågående og av avsluttende saker.

Combination Lock

Hva er dine rettigheter når vi behandler personopplysninger?

 

Du har rett til å kreve tilgang til dine personopplysninger og til å vite hvordan informasjonen brukes av selskapet etter at den er samlet inn. Du kan også kreve retting, sletting, få tilgang til opplysningene som selskapet har om deg. For mer informasjon om dine rettigheter kan du gå inn på denne liken til www.datatilsynet.no.

 

For at vi skal være sikker på at du er den du er, så vil vi be deg om at du bekrefter din identitet, slik at ikke dine personopplysninger kommer til uvedkommende som gir seg ut for å være deg. 

 

Når det gjelder samtykket som du har gitt oss i forbindelse med vår behandling av personopplysninger, kan du trekke dette tilbake når som helst.

 

Du kan klage hvis du mener at vår behandling av personopplysninger ikke samsvarer med det vi har skrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen.  Du kan klage til Datatilsynet.  For mer informasjon klikke på lenken www.datatilsynet.no.

Taushetsplikt

Som klient hos JussNett blir alle dine opplysninger behandlet konfidensielt og du er beskyttet mot at informasjon som du gir til oss blir gitt til tredjepart uten ditt samtykke. 

 

 

Hva dette betyr for deg?

Sensitive personopplysninger eller saksopplysninger skal ikke sendes ukryptert elektronisk.  

Er det aktuelt for det å oppgi slike opplysninger, skal disse oppgis ved å sende brevpost.  

 

Når du har lest dette om personvern, og bestiller bistand, erklærer du samtidig at du er innforstått med retningslinjene for personvern og aksepterer disse.

 

Oppdateringer

Skjer det endringer, vil vi publisere disse på vår hjemmeside, slik at du alltid kan vite hvordan dine personopplysninger behandles av JussNett.

bottom of page