Vårt Firma

For Folk Flest

 

Vårt ønske er å kunne tilby juridisk bistand  til en pris som er akseptabel.         

 

Vårt salær avhenger av oppdragets art og varighet   med en veiledende  pris for privatkunder på kr 1450 inkludert MVA.- pr time.

Veiledende pris for bedrifter er kr 1500 pluss MVA.

 

Det er et mål for oss at de konflikter/problemer som oppstår skal løses utenomrettslig og på et tidlig tidspunkt til en pris som folk flest har råd til.

 

Virksomheten drives fra våre hjemmekontorer i Bergen og Brønnøysund. 

Aktiviteten baserer seg i det vesentlige på skriftlig og telefonisk kontakt. Dette medfører at vi kan ta klienter fra hele Norge.

 

JussNett kan motta henvendelser innen alle rettsområder, men vi har Vergeoppdrag, arbeidsrett, barnerett, sosialrett  og helse-, inkludert psykisk helsevern og pasientrettigheter som våre spesialområder.

Andre fokusområder er familierett, arverett,  avtaler ,konfliktløsning og bedriftsetablering.

 

Vi er godkjente rettshjelpere av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.  Vi kan derfor gi bistand som prosessfullmektig i retten i medhold av  lov eller etter godkjennelse fra retten i den enkelte sak.  

 

 

Hvordan be om bistand fra JussNett?

 

Første henvendelse skal være skriftlig og inneholde en beskrivelse av problemstillingen.  Etter at vi har mottatt din henvendelse skriftlig, vil du få en tilbakemelding på hva Jussnettkan hjelpe deg med.  Du velger på bakgrunn av denne tilbakemeldingen om du ønsker videre bistand.

 

Første henvendelse kan skje i kontaktskjemaet under fanen "KONTAKT" eller på e-post til: post@jussnett.com