Arbeidsfelt 

Våre tjenester
 
JussNetts tjenester er primært rettet mot privatpersoner, unntaket er når vi bistår ved etablering av nye bedrifter.
Sosial profil
 

JussNett vil kunne bidra med gratis bistand til ungdommer  under 25 år som befinner seg i en vanskelig økonomisk situasjon.

 

Vi gjør dette fordi at vi vet at det er mange som ikke har de ressursene de trenger for å få klarhet i enkelte spørsmål som de ikke har svar på selv.  Vi vil med dette prøve å skape mindre ulikheter i samfunnet.  

Denne tjenesten blir vurdert individuelt i hvert enkelt tilfelle.

 

Som partner med Dråpen i Havet, bistår vi med gratis juridisk bistand.