top of page

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

________________________________________

Hva HMS er

Krav om systematisk HMS-arbeid gjelder for alle bedrifter som 

produserer, selger, tilbyr varer eller tjenester.

HMS-arbeidet skal sikre at de ansatte har et forsvarlig arbeidsmiljø og hindre skade på bla. personer, eiendom og produserte produkt. HMS-arbeidet skal dokumenteres og det er bedriftens leder som er ansvarlig for at retningslinjene i arbeidsmiljøloven,  internkontrollforskriften og andre relevante forskrifter overholdes.

______________________________________

Hva vi kan bistå med:

 

  • Gjennomgang av behov i henhold til  lovgivning

  • Opprette HMS-håndbok med informasjon om bedriften

  • Bistå i arbeidet med å skrive retningslinjer og prosedyrer for et systematisk HMS-arbeid 

  • Bistå med etterlevelse av egne prosedyrer

Fire Hose
bottom of page