top of page

Skatteretten

Hva skatterett er

 

Skattesystemet består av en rekke forskjellige skatter. En vanlig sondering går mellom direkte og indirekte skatter.

 

Hovedeksempler på direkte skatter er inntektsskatt, formuesskatt.

Indirekte skatter er merverdiavgift, bensinavgift osv.

 

En annen inndeling av skattene går mellom personskatter og objektskatter.  Inntekts- og formuesskatter er hovedeksempler på personskatter, eiendomsskatt er eksempel på objektskatter.

 

Det vi kan gi råd og veiledning om er personbeskatning, eiendomsskatt og formuesbeskatning.

 

 

Vi hjelper våre kunder med

 

  • Personbeskatning. Inntektsskatt, formuesskatt, og eiendomsskatt. 

  • Hvilke fradrag man har krav på.

  • Kapitalgevinster og tap.  Hvilke vilkår gjelder da for skatteplikt og fradragsrett.

  • Aksjeutbytte og aksjegevinster.

  • Valg av selskapsform for de som har tenkt å starte egen virksomhet.

  • Oppstart av selskap innen detaljhandel – analyse av markedet.

  • Skattespørsmål vedrørende pensjonister som bor i utlandet.

bottom of page